Διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς 3*» – Reference Site 3* στα πλαίσια του EIP on AHA


Διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς  3*» – Reference Site 3* , τoυ συνεργατικού σχηματισμού (cluster) με συντονιστή  το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, και συμμετοχή της Ψηφιακής Κοινότητας Δήμων Κεντρικής Ελλάδας (μέσω των Αναπτυξιακών ΟΤΑ Cities Net AE και της e-trikala AE), της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, της «Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών» και του Συλλόγου «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ», από την ΕΕ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing).

ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), με βάση τα  Ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακής υγείας και φροντίδας στη Βόρεια και Kεντρική Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, βράβευσε με διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς  3*» – Reference Site 3*, τo συνεργατικό σχηματισμό (cluster) με συντονιστή  το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και συμμετοχή της Ψηφιακής Κοινότητας Δήμων Κεντρικής Ελλάδας (μέσω των Αναπτυξιακών ΟΤΑ Cities Net AE και της e-trikalaAE), της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη καθώς και της «Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών» και του Συλλόγου «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing).

H ΕΕ  συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European Innovation Partnershipon Active and Healthy Ageing). Ήδη διάφοροι φορείς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό : http://www.eiponaha.gr/.

Οι σημαντικότερες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, επιλέγονται από την ΕΕ κάθε 3-4 έτη, για ένταξή τους μετά από σχετική αίτησή τους, στο πλαίσιο της EIPonAHA ως «Κέντρα Αναφοράς» – Reference Sites και βαθμολογούνται από 1* έως 4*.

Ειδικότερα στην Κεντρική Ελλάδα, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (5η ΥΠΕ), η e-trikala AE του Δήμου Τρικκαίων και η Cities Net AE των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας (Διαδημοτική Αναπτυξιακή ΟΤΑ των Δήμων Βέροιας, Bόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων υπό την προεδρία του Δήμου Τρικκαίων), υλοποιούν μια σειρά υπηρεσιών ψηφιακής υγείας  και φροντίδας για εκατοντάδες ασθενείς τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν αρχικά μετά από εξουσιοδότηση και συγχρηματοδότηση  από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί με κλινικούς, οικονομικούς και οργανωτικούς δείκτες και μπορούν να παρέχουν έτσι χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες περιφέρειες και σε κεντρικό επίπεδο, στα πλαίσια επέκτασης των υπηρεσίων ηλεκτρονικής υγείας και στη χώρα μας: https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6090-programmata-ehealth-kai-apotelesmata

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συγκαταλέγεται στα κορυφαία Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδος που ασχολούνται με τη διεξαγωγή έρευνας, στον τομέα της Πληροφορικής, της Τηλεματικής και των Τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ενώ κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα ερευνητικών έργων (Horizon2020, ΕΣΠΑ κτλ.), με πιο αντιπροσωπευτικά τα έργα  Activage, και το Ageing@Work, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, αναφορικά με τους τομείς της ηλεκτρονικής και τηλε-ιατρικής, με άμεση εφαρμογή στην υποβοηθούμενη διαβίωση για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ηλικιωμένους). Μέσα από τις δραστηριότητες του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ εκατοντάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα έχουν εξοπλιστεί με ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ εδρεύει, υλοποιούνται συστηματικές ενέργειες και προγράμματα με αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές.

Επιπροσθέτως, ο σχηματισμός ενισχύεται από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ “nZEB SmartHouse” o οποίος προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές για την πρότερη αξιολόγηση και εξακρίβωση των ανεπτυγμένων καινοτόμων λύσεων σε πραγματικές συνθήκες, πριν από την εφαρμογή τους στους τελικούς χρήστες, καθώς επίσης και τη δικτύωση και προώθηση σε ένα ευρύ οικοσύστημα φορέων και εταιρειών.

Η τελετή απονομής βράβευσης των EIPonAHA Κέντρων Αναφοράς – Reference Sites θα γίνει στις 25/9/2019, στο Aarhus Δανίας, στα πλαίσια του συνεδρίου ΑΑL Forum/EIPonAHA CoP 2019: