Συμμετοχή της CITIESNET στο έργο DevOps του ERASMUS+


Η CITIESNET συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “DevOps Competences for SmartCities” (“DevOps Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Έξυπνες Πόλεις”).

Μέσω του έργου αυτού πανεπιστήμια, εταιρίες και εθνικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη, που αποτελούν και τους συμμετέχοντες του έργου, θα ορίσουν και θα αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν όσους εμπλέκονται με τη διαχείριση των Έξυπνων Πόλεων (διαχειριστές έργων ΤΠΕ, προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, σχεδιαστές web, διαχειριστές συστημάτων, τεχνικοί) προκειμένου μια Έξυπνη Πόλη να μεγιστοποιήσει τα παρεχόμενα οφέλη στους πολίτες της.

Το έργο έχει διάρκεια 3 έτη (1/1/2019 – 31/12/2021), συνολικό προϋπολογισμό €979.536,00 και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2.

 

Ως στόχοι του έργου έχουν οριστεί οι εξής:

 • Αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προφίλ εργασίας των επαγγελματιών που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται Έξυπνες Πόλεις, βασισμένη στην προσέγγιση DevOps.
 • Σχεδίαση και παράδοση ενός νέου προφίλ εργασίας που συνδυάζει ψηφιακές και μεταφερόμενες ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC), ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs), e-μάθηση, δια ζώσης εκπαίδευση και εμπειρία επάνω στην εργασία.
 • Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Γερμανία και αποτίμηση της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων πρακτικής, στις οποίες οι επαγγελματίες, οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να εργάζονται μαζί, προκειμένου να βελτιωθεί ο τομέας των Έξυπνων Πόλεων.
 • Συσχέτιση με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και του Ευρωπαϊκού συστήματος μονάδων για την επαγγελματική επιμόρφωση και εκπαίδευση, ώστε να γίνει πιο εύκολη η κινητικότητα και η αναγνώριση.
 • Χρήση αναγνωρισμένων πλαισίων όπως τα EQAVET και e-CF, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η δυνατότητα μεταφοράς.

 

Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα)
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ (Ελλάδα)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ (Ελλάδα)
 • Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας CITIESNET (Ελλάδα)
 • Hochschule der Wirtschaft für Management HDWN (Γερμανία)
 • Bundesverband der Träger beruflicher Bildung e.V BBB (Γερμανία)
 • Europaischer Verband Beruflicher Bildungstrager EVBB (Γερμανία)
 • Centro Studi Citta Di Foligno Associazione CSF (Ιταλία)
 • Associazione Stati Generali dell’Innovazione SGI (Ιταλία)
 • K-DIGITALE SRL (KDIGIT) (Ιταλία)
 • Educational Excellence Corporation Limited EDEX (Κύπρος)
 • Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias Ltd ANEL (Κύπρος)
 • ALL DIGITAL AISBL AD (Βέλγιο).

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://devops.teilar.gr/