Δραστηριότητες της ΨΠΚΕ ΑΕ


Οι δραστηριότητες της εταιρείας, τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που συσχετίζονται με το αντικείμενο του έργου Συνεργασία ή/και των εργασιών/δραστηριοτήτων αυτού που θα αναλάβουν η ΨΠΚΕ ΑΕ να διεκπεραιώσουν αναφέρονται και περιγράφονται παρακάτω.

Προτάσεις στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση-Δεκέμβρης2008

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
1. Δια-περιφερειακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής 370.000 €
2. Εγκατάσταση δημόσιων σημείων πρόσβασης και ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου (Ινφοτιούμπς) 1.225.875 €
3. Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών – ψηφιακή μετακίνηση 3.700.000 €
4. Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα 990.000 €

 

Προτάσεις στην ΕΕ – Μάρτιος 2009

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
5. RENEWING HEALTH: Programme (ICT PSP) 250.000 €
6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.417.961 €
7. ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ” ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
825.146 €
8. ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 602.854 €

 


Προτάσεις στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – Οκτώβριος 2009

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΞΥΠΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ). 3.000.000 €
10. ΨΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 10 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥΣ ΖΩΗΣ.
2.243.864 €

Από τα ανωτέρω έργα και τις παραγόμενες υπηρεσίες που η εταιρεία ΨΠΚΕ θα διαχειριστεί επιλέχθηκε για τον συσχετισμό το ευρωπαϊκό έργο «RENEWING HEALTH» καθώς και ένας από τους βασικότατους σκοπούς της εταιρείας ήτοι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και να καλυτερεύουμε τις διαδικασίες και υπηρεσίες των τοπικών και κεντρικών διαχειριστικών αρχών και της διοίκησης.

Το δεύτερο από μόνο του απαιτεί να υπάρχει η αρχική βάση, το ξεκίνημα βάσει του οποίου θα μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο της εταιρείας και του προσφερόμενου έργου και υπηρεσιών. Όμως, και τα δύο μαζί αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της διεκπεραίωσης τούτου του έργου, τη Συνεργασία.