ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ


Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο online workshop με τίτλο

“ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ”

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 και ώρες 10:30-14:30

Το workshop, η συμμετοχή στο οποίο είναι δωρεάν και πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “DevOps Competences for SmartCities” (http://devops.uth.gr) του Erasmus+/Sector Skills Alliance, στοχεύει να τονίσει τόσο την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων σε Έξυπνες Πόλεις, όσο και αυτή της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών των πόλεων αυτών στις νέες, απαραίτητες τεχνολογίες και γνώσεις για αυτό το σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτήν: http://devops.uth.gr/dev/workshop

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία:

DEVOPS Workshop Programme ΕΝ
DEVOPS Workshop Programme GR
DEVOPS Workshop_03062020_InvitationPager

Η Οργανωτική Επιτροπή
Καθηγητής Πάνος Φιτσιλής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, fitsilis@uth.gr
Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, lanthopo@uth.gr Χρήστος Ζιώζιας, Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας CITIESNET S.A., chrziozias@gmail.com Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π., info@daissy.eap.gr Ιωάννης Σαριδάκης, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ., ixs@elot.gr Βασίλειος Κυριατζής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, kyriatzis@uth.gr