Δωρεάν επιμόρφωση στον Τομέα Της Έξυπνης Πόλης προς τους Δήμους της Cities Net


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ CITIESNET

Στα πλαίσια ευρωπαϊκού έργου DEVOPS, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος σας – ως εταίρος της CITIESNET – πραγματοποιείται η 2η φάση του, κατά την οποία θα γίνει εκπαίδευση όσων στελεχών ή πολιτών του Δήμου σας επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα της ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, είτε ως Σχεδιαστές Έξυπνης Πόλης είτε ως Υπεύθυνοι/Στελέχη ΙΤ υποδομών.

Η επιμόρφωση αυτή θα γίνει μέσω ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ON-LINE, θα είναι συνεχώς προσβάσιμα στους μαθητευόμενους και θα ξεκινήσουν στις 19/10/2020.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων θα δοθεί πιστοποίηση επιτυχούς περαίωσης, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν και στον επόμενο ΔΩΡΕΑΝ κύκλο, που σχετίζεται με πρακτική άσκηση.

Τα εφόδια και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν είναι ιδιαιτέρως σημαντικά τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για το Δήμο σας.

Επειδή η επιτυχής συμμετοχή της CITIESNET στην παρούσα φάση του έργου – άρα και του Δήμου σας – θα κριθεί και από το πλήθος των εκπαιδευομένων, συστήνεται η κοινοποίηση του έργου και των μαθημάτων και σε όποιους από τους ιστοτόποuς σας θεωρείτε κατάλληλους.

Επισυνάπτουμε το ενημερωτικό κείμενο (κάντε κλικ εδώ!), ενώ η ιστοσελίδα με τις πληροφορίες των μαθημάτων, της διάρκειας, των εκπαιδευτών και λοιπών άλλων στοιχείων, τα οποία μπορείτε να προωθήσετε στους ενδιαφερομένους βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά οι Διευθυντές κ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου σας.