Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (Open Call) για την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων στην τρίτη ηλικία στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού προγράμματος ACTIVAGE


 

Η κοινοπραξία του Eυρωπαϊκού προγράμματος ACTIVAGE (http://www.activageproject.eu/) ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής ανοικτού διαγωνισμού (OpenCall) χρηματοδότησης 10 προτάσεων, μέγιστου συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, για την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων στην τρίτη ηλικία.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), νεοσύστατες επιχειρήσεις (Start-ups) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (MidCaps)που μπορούν να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σχετικές με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (InternetofThings, IοT) για την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων στην τρίτη ηλικία σε μία από τις θεματικές ενότητες που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACTIVAGE. Οι θεματικές ενότητες για την Ελλάδα είναι οι εξής:

  1. Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας, υποστήριξη ελέγχου κατανάλωσης και παρακολούθηση συμπεριφοράς χρηστών.
  2. Παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση χρόνιων ασθενειών.
  3. Υποστήριξη φυσικής δραστηριότητας και κινητοποίηση για άσκηση.
  4. Υπηρεσίες κινητικότητας για Ενεργή και Υγιή Γήρανση.
  5. Ευφυής καταγραφή και παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω αισθητήρων.
  6. Καθημερινή καταγραφή της δραστηριότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω της χρήσης πολλαπλών σεναρίων διαβίωσης.
  7. Ευφυής ανάλυση δεδομένων.
  8. Λύσεις ελέγχου ταυτότητας/ αναγνώρισης του χρήστη.
  9. Καινοτόμος αλληλεπίδραση του χρήστη για την άμβλυνση των προβλημάτων προσβασιμότητας.
  10. Λοιπές θεματικές ενότητες και πρωτοβουλίες (ανοιχτού περιεχομένου).

Το έργο ACTIVAGE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Hοrizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση δύο τομέων: (1) στην Ενεργή και Υγιή Γήρανση (ActiveandHealthyAgeing-AHA) και (2) στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (InternetofThings-IoT). Η βελτίωση αυτών των τομέων επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη λύσεων και τη λειτουργία υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν και να επεκτείνουν την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων τρίτης ηλικίας στο περιβάλλον τους και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των φροντιστών, των παρόχων υπηρεσιών και των δημόσιων αρχών σε εννέα τοποθεσίες ανάπτυξης (DeploymentSites) σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία).

Στο πλαίσιο του έργου ACTIVAGE θα συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των υπηρεσιών βασισμένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση και την ενδυνάμωση αυτής της αγοράς ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί και διαλειτουργικό οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της επέκτασης αυτής της τεχνολογίας ως κύριοι πυλώνες για τη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας.

Οι εταίροι από την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACTIVAGEείναι τα ερευνητικά ιδρύματα ΕΚΕΤΑ (https://www.certh.gr/) και ΕΠΙΣΕΥ (https://www.iccs.gr/), ο Δήμος Μεταμόρφωσης στην Αττική, ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, οι δέκα Δήμοι της  διαδημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ CitiesNet AE (Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων, και Τρικκαίων σε συνεργασία με την e-trikala AE του Δήμου Τρικκαίων) καθώς και οι εταιρίες πληροφορικής GNOMON και SWARCOHellas.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική πρόταση μέχρι και την Τετάρτη 31/10/2018.  Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, τις θεματικές ενότητες, και τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACTIVAGE http://www.activageproject.eu/open-call/.