Ευρωπαϊκή προβολή και νέες συνεργασίες για την Cities Net AE, στον τομέα της «ηλεκτρονικής υγείας»Η δεκάχρονη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα, ήταν το εφαλτήριο για τη συμμετοχή του Δήμου, της e-trikalaΑΕ και των Ψηφιακών Δήμων Κεντρικής Ελλάδας (CitiesNet) στη σύνοδο για Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση- ΕΙPonAHA» (στα αγγλικά: EIP on AHA- European Innovation Partnershipon Active and Healthy Ageing)». Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες.

Τον Δήμο Τρικκαίων και τη CitiesNet εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Η σύνοδος αυτή έχει ως στόχο τη συνεννόηση, ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση και προώθηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία.  Η ΕΕ συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού στο πλαίσιο της Σύμπραξης.

Ενδεικτικό της σημασίας της είναι ότι συμμετείχαν περίπου 1.500 εκπρόσωποι φορέων, ενώ στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονταν ο κ. Gunther Oettinger, Επίτροπος της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, o κ. Μ. Μarkkula, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ευρώπης.

Ο Δήμος Τρικκαίων και η CitiesNet, έχουν εφαρμόσει παρόμοιες δράσεις, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων “United For Health” και“Renewing Health”. Στόχος τους ήταν η περαιτέρω πιλοτική εφαρμογή ευρείας κλίμακας υπηρεσιών τηλεϊατρικής χρόνιων νοσημάτων. Επίσης,. Υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smartcare”, για τον συντονισμό υπηρεσιών του ΕΣΥ με τις κοινωνικές δομές των Δήμων με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Όπως ενημέρωσε ο επιστημονικός συνεργάτης των προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας κ. Γεώργιος Ε. Δαφούλας, παθολόγος (εκπροσώπησε την e-trikala στη Σύμπραξη), οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μετά από εξουσιοδότηση και συγχρηματοδότηση από δύο υπουργεία (Υγείας  και Διοικητικής Μεταρρύθμισης), και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί με κλινικούς, οικονομικούς και οργανωτικούς δείκτες. Ετσι, μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες περιφέρειες και σε κεντρικό επίπεδο, στο πλαίσιο επέκτασης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και στη χώρα μας.

Ο Δήμος Τρικκαίων και η διαδημοτική συνεργασία των Ψηφιακών Πόλεων, ήδη αποτελούν πρωτοπόρους φορείς στην υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονική υγείας, όπως για παράδειγμα με τη χρήση του Internet of Things. Με αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος ActiveAge, θα διαμορφωθούν «έξυπνα σπίτια» που θα παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας σε 300 πολίτες.