Το Όραμα Της Εταιρίας


Το όραμα της Ψηφιακής Κοινότητας CitiesNet είναι: «Να διασφαλίζουμε πάντοτε την άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση τηλεπικοινωνίας αναμεταξύ πολιτών, επισκεπτών και εταιρειών για να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και να αναπτύσσουμε τον τόπο μας παρέχοντας το απαιτούμενο περιεχόμενο από πηγές όπως πολιτεία, κοινωνία, πολιτισμό, περιβάλλον και πολιτών».