Σύντομο Ιστορικό Της Εξέλιξης της CitiesNet (ΨΠΚΕ)


Τέλος του 2008, έντεκα (11) Δήμοι της Κεντρικής Ελλάδας που αντιπροσωπεύουν τις πρωτεύουσες των αντίστοιχων νομών και ανήκουν σε πέντε περιφέρειες συμφώνησαν και αποδέχθηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να εξυπηρετούν τους πολίτες τους, τους επισκέπτες, τις εταιρείες και τις κεντρικές και τοπικές αρχές τους ικανοποιώντας υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες με τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά μέσα και συστήματα. Εμπνευστής του όλου εγχειρήματος είναι ο Δήμαρχος Τρικκαίων και οι επιτυχίες της Αναπτυξιακής Δημοτικής Εταιρείας του την e-Trikala που σήμερα είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη Ψηφιακή Πόλη.

Για τον παραπάνω λόγο, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία με 11 ισότιμους Δήμους Μετόχους επενδύοντας στην κοινωνία και στην Ψηφιακή Σύγκλιση, που θα διοργανωθεί για να εκτελέσει την κοινά αποδεκτή και συμφωνημένη στρατηγική και να πραγματοποιήσει το όραμα της εταιρείας.

Η δημιουργία της εταιρείας αποφασίστηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των Δήμων- Μετόχων που έλαβε χώρο στις 23 Ιανουαρίου 2009 στο Δημαρχείο Τρικάλων Θεσσαλίας.

Έτσι γεννήθηκε η Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ (CitiesNet)» που πήρε νομική υπόσταση (ΑρΜΑΕ, ΑΦΜ) στις 19 Μαρτίου, 2009 και ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ Νο 2217.

Το δε διακριτικό της όνομα είναι CitiesNet.

Η στρατηγική της εταιρείας CitiesNet έχει κέντρο βάρους τους πολίτες, επισκέπτες, τοπικές εταιρείες, κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση, και βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικότητα, ράδιο, Data, κτλ), Πληροφορική και Πληροφοριακά συστήματα, τηλε- διασκέδαση και γενικά σε υπηρεσίες που προσφέρονται από απόσταση και σχεδιάζεται και επιχειρείται βάση συγκεκριμένων στόχων (Management by Objectives).

Οι κινητήριες δυνάμεις της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση Εθνικών, Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αποσκοπούν σε παρόμοιους η/και ίδιους στόχους και σκοπούς αλλά και στην προσφορά βασικών και επιπρόσθετης αξίας υπηρεσιών για τους πολίτες με γνώμονα την εξοικονόμηση του κόστους που απαιτείται για τις υποδομές, την λειτουργία, συντήρηση, αλλά και ανάπτυξη των υπηρεσιών, του δικτύου εξυπηρέτησης πελατών και της προώθησης υπηρεσιών της εταιρείας.

Σήμερα, η CitiesNet αποτελεί την πρώτη Ψηφιακή Κοινότητα στην Ελλάδα που εργάζεται να επιτύχει τις συμφωνημένες στρατηγικές και στόχους της.