Η Αποστολή Της Εταιρίας


Για την πλήρη εξασφάλιση και σωστή λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πολιτείας στους τόπους των εταίρων, η Αποστολή της εταιρείας είναι:

Η σωστή, στον λογικά απαιτούμενο χρόνο, αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη όπως και προσφορά στην κάθε κοινωνία-Δήμο, Ολοκληρωμένων (end- to-end και integrated) λύσεων και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων και μη εξαιρετέων τον τομέα των ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφοριακών (ΙΤ), διαδικτυακών, δορυφορικών, Ευρυζωνικών κ.α. συναφών τομέων. Οι λύσεις και υπηρεσίες, εφ’ όσον απαιτείται, θα είναι αναπροσαρμοσμένες σε κάθε τόπο ανάλογα με το τοπικό περιεχόμενο εκμεταλλευόμενες τις Οικονομίες Κλίμακας.

Το σλόγκαν της Εταιρείας είναι:

Δοκίμασε «Πολλά» μία φορά
και υλοποίησε το καλύτερο Πολλές Φορές.