Άξονες Δραστηριότητας – Υποδομές & Υπηρεσίες


Η Εταιρεία σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση, Ανάπτυξη) όλα τα μέσα και τις υποδομές (ΜΑΝ κάθε Δήμου, ασύρματο Διαδίκτυο, ….) για να παρέχει:

Πολιτο-κεντρικές υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες μέσω Οικιακών Υπολογιστών, Έξυπνων Συσκευών, Τηλεοπτικών δεκτών, Κινητών και σταθερών Τηλεπικοινωνιακών μέσωνκαι άλλων μέσων.

Συμβουλευτικές, Συμβουλευτικές, Πληροφοριακές, Τεχνικο- υποστηρικτικές, Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και προς τρίτους φορείς ή Δήμους που επιθυμούν τη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων με βάση τη μεθοδολογία για ψηφιακές πόλεις που θα αναπτυχθεί από την εταιρεία όπως και υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα αλλά και όλα τα συναφή πού περιέχονται στο σκοπό της εταιρείας.

Έρευνα και ανάπτυξη

Δημιουργία εργαστηρίων για δημιουργία νέων υπηρεσιών (Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Υπηρεσιών) και για τη βελτίωση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνηση.

 

Υπηρεσίες περιεχομένου για πολίτες και επιχειρήσεις

Δημόσια ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e- government /m- government), Υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, Τουριστικές και εμπορικές υπηρεσίες πληροφοριών-αύξηση της επιχειρηματικότητας, Διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων, όπως και Διοίκηση στόλων (ΧΥΤΑ, Συνεργεία εκχιονισμού), Ευφυείς αγορές, e-culture, τηλεφωνία (με εικόνα και ήχο), ΤV και Διασκέδαση (βιντεοπαιχνίδια και ταινίες, ψηφιακή μουσική & κανάλια, κα) -αύξηση της επιχειρηματικότητας, Τηλε-υγείας όπως και για Α.Μ.Ε.Α, Χάρτης Υγείας, αλλά και Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Τηλε-εργασία και βίντεο-διάσκεψη, Εκπαίδευση, Ασύρματο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες για τον πολίτη (Δημοσθένης, Ληξιαρχικές Πράξεις, Πιστοποιητικά γέννησης/Βάφτισης/Γάμου, αιτήσεις κτλ).

Το μέλημα της εταιρείας είναι:

ίδιες υπηρεσίες σε όλη την περιοχή σε όλους τους Δήμους αλλά και με τοπικό περιεχόμενο και χρώμα εφ’ όσον και όπου απαιτείται!!!