ΨΠΚΕ ΑΕ – CitiesNet


Η CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (ΨΠΚΕ)) θα είναι εκείνος ο επικοινωνιακός ηγέτης της περιοχής για να καλυτερεύει την ποιότητα της ζωής και να αναπτύσσει την περιοχή δράσης της.

Η CitiesNet είναι η Ελληνική Ηγετική Διαδημοτική Τηλεπικοινωνιακή Εταιρεία, με σημαντική παρουσίαση στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και θα επιδιώξει να επεκταθεί και σε όμορους Δήμους μέσω των Δήμων-Μετόχων και επιλεγμένων συνεργασιών επενδύοντας στην κοινωνία και στην ψηφιακή σύγκλιση προσφέροντας υπηρεσίες από απόσταση σε πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μαζί με τους Δήμους-Μετόχους και συνεργάτες της ενεργούν και δρουν συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σήμερα η εταιρεία σχεδιάζει πως θα εξυπηρετήσει πάνω από 492,460 νοικοκυριά και πάνω από 659,094 άτομα στους ίδιους τους Δήμους-Μετόχους καθώς και 1,526,073 άτομα στην ευρύτερη περιοχή πλέον των επιχειρήσεων και επισκεπτών στον καθένα Δήμο. Η περιοχή έχει πληθυσμό πάνω από 300,000 (120,000 στις πρωτεύουσες νομών) άτομα 3ης ηλικίας και περίπου 500,000 (200,000 στις πρωτεύουσες νομών) νέοι και δέχεται πάνω από 3.500.000 επισκέπτες τον χρόνο.

Η εταιρεία υπηρετεί μια περιοχή από το Αιγαίο έως το Ιόνιο και από την Κοζάνη έως τη Λαμία – Μία Περιοχή που είναι Ένας Συνδετικός κρίκος Βορρά-Νότου αλλά και Ανατολής-Δύσης που αποτελεί το 24,59% της γεωγραφικής έκτασης της Ελλάδας και το 14,9% της πληθυσμιακής έκτασης της Ελλάδας.

Η εταιρεία CitiesNet είναι μια Αναπτυξιακή Διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έντεκα (11) Δήμων με ΑΦΜ το 998214103 και έδρα στα Τρίκαλα με διεύθυνση: CitiesNet, στην οδό Καλαμπάκας 28 & Άμπατης, 42 100 Τρίκαλα-Θεσσαλία.