Αναφορά Ενεργειών


ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η καλύτερη αναφορά επί του θέματος είναι η απόφαση συμμετοχής της εταιρείας CitiesNet στη σύμπραξη για να υλοποιήσει το έργο συνεργασία με απώτερο σκοπό να χρησιμοποιήσει και η ίδια τα αποτελέσματα της έρευνας για να υπάρχει σημείο αναφοράς για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής αλλά και για την καλυτέρευση των διαδικασιών και των άλλων θεμάτων που αναφέρθηκα παραπάνω.

Παίρνοντας αυτή την απόφαση, η CitiesNet έχει ήδη δαπανήσει για την προετοιμασία της υποβολής της πρότασης και αποδέχεται τα αναλογούντα μέρη των δαπανών στις ανθρωποώρες, μετακινήσεις αλλά και απαιτούμενων επενδύσεων όπως στο πιλοτικό σύστημα που θα έχουμε στην κατοχή μας και μετά την διεκπεραίωση του έργου Συνεργασία.