Η Θέση Μας


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η CitiesNet είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Της εταιρείας της εγκρίθηκαν κεφάλαια και απέκτησε μετοχικό για να στήσει τις απαραίτητες υποδομές, να τις λειτουργήσει, διατηρήσει και αναπτύξει ώστε να προσφέρει απαραίτητες και επιπρόσθετης αξίας υπηρεσίες μέσω τηλεπικοινωνιακών (Ευρυζωνικότητα (ΜΑΝ), Ράδιο), πληροφορικών και διαδικτυακών μέσων.

Σήμερα ο καθένας από τους Μετόχους-Δήμους έχει η είναι να έχει βασικές υποδομές όπως

τα ΜΑΝ,
διαδίκτυο,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
Τηλεπρόνοια,
Τηλεδιαχείριση,
Ευφυής μεταφορές (Διαχείρηση κυκλοφορίας και «Parking») και άλλες υποδομές στον τόπο του.

Αυτές οι υποδομές είναι να διασυνδεθούν, να επεκταθούν και να συμπληρωθούν για την ολοκλήρωση του οράματος όπως και να τοποθετηθούν στρατηγικά για την απαραίτητη συντήρηση και εξοικονόμηση των οικονομιών κλίμακας.

Μια από τις θέσεις είναι η έδρα της εταιρείας όπου η πρωτοποριακή αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων στεγάζει και τις δικές της υποδομές.

Αναφέροντας τα παραπάνω και παραπέμποντας στις Βάσεις Λειτουργίας της Εταιρείας πιστεύουμε ότι η Τεχνολογική θέση της εταιρείας είναι σαφής.

Όσο αναφορά την Εμπορική θέση της εταιρείας, είναι επίσης κατανοητό ότι η υπό σχεδιασμό οργάνωσή της θα καλύπτει όλο το φάσμα υπευθυνοτήτων και υποχρεώσεων για την ανάπτυξη της αγοράς και αναλύσεις αυτής, προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων, σύναψη συμβάσεων, διαπραγματεύσεις, τιμολογήσεις και ό,τι είναι απαραίτητο για την εμπορική επιτυχία της εταιρείας. Το εμπορικό τμήμα της εταιρείας είναι επίσης βασισμένο να επιχειρεί βάση στοχοποίησης και συμφωνημένου εμπορικού σχεδίου που απαιτούν συγκριτικές αναλύσεις.

Αναφερόμενοι στη συγκριτική ανάλυση (Benchmarking), πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη για σημαντικά τμήματα, αρχές και λειτουργίες της εταιρείας.

Έτσι εξηγείται ο προβληματισμός μας που μας οδηγεί στην υλοποίηση του έργου και οι αιτίες εκτός από τους συγκεκριμένους βασικούς σκοπούς-στόχους είναι:

  •   Το μέτρο σύγκρισης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής,
  •   Για την καλυτέρευση των διαδικασιών και υπηρεσιών των τοπικών και κεντρικών διαχειριστικών αρχών και διοίκησης
  •   Για την ανάπτυξη της αγοράς,
  •   Για την σωστή παρακολούθηση διαχειριστικών και λειτουργικών στόχων Οπότε, για τους άνω σκοπούς είναι τελείως απαραίτητο να υπάρχει μέτρο και να καθορίσουμε την βάση από την οποία ξεκινάμε για να μπορούμε να δείξουμε την αντίστοιχη απαιτούμενη πρόοδο σε πελάτες, μετόχους όπως και να βοηθήσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας για την περεταίρω διαβίωσή της καθώς η συμβουλευτική είναι μια από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στους μετόχους της και στις τοπικές επιχειρήσεις.