Οι Μέτοχοι – Δήμοι


Οι ισότιμοι Μέτοχοι της CitiesNet είναι οι έντεκα Δήμοι της Κεντρικής Ελλάδας ήτοι:

Δήμος Βέροιας,
Βόλου,
Γρεβενών,
Ιωαννιτών,
Καρδίτσας,
Κατερίνης,
Κοζάνης,
Λαμιέων,
Λαρισαίων,
και Δήμος Τρικκαίων.

Το δε Μετοχικό κεφάλαιο είναι 550,000 Ευρώ και οι Δήμοι-Μέτοχοι που είναι κάτοχοι ΜΑΝ και άλλων υποδομών όπως αυτές για το διαδίκτυο, έχουν συζητήσει να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης τους στην CitiesNet εφόσον αυτό είναι και νομοθετικά ικανό